De Vrienden van het GO!
 
"DE VRIENDEN VAN HET GO!"
 
BRUGGE-OOSTKUST
MANDEL EN LEIE - OOSTENDE - WESTHOEK - DENDER - WAASLAND
 

In de loop van het jaar 1999 vatten enkele vrienden het idee op om een vereniging op te richten met als doel "het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap", te ondersteunen vanuit een humanistische, pluralistische visie. Dit betekent o.m. de morele, als financiële bijstand aan leerlingen en oud-leerlingen (zij het op een eerder discrete wijze).

De v.z.w. “De Vrienden van het GO! Brugge-Oostkust” (sgr. 25 - Impact) ziet in februari 2000 het levenslicht en enige tijd later worden andere GO!-verenigingen van de Vrienden opgericht, m.n. in 2003 te Roeselare (sgr. 26 - Mandel en Leie), in 2004 te Oostende (sgr. 27 - Sgr. Stroom), in 2008 in de Westhoek (sgr. 28 - Westhoek), in 2013 te Aalst (sgr. 19 - Dender), en tenslotte recentelijk in februari 2018 te Sint-Niklaas (Sgr. 17 en 18 - regio Waasland).

Samen hopen wij een hechte steun te zijn voor het GO!, de directies, de leerkrachten, het personeel en in de eerste plaats voor de leerlingen en hun ouders in het bijzonder. Het spreekt vanzelf dat we in de toekomst en met uw steun deze initiatieven willen verder zetten.

Wij hopen aldus dat onze verenigingen en hun activiteiten een (h)echte steun mogen zijn voor het GO!, 

U kunt met al uw vragen, aan- of opmerkingen of suggesties terecht op het mailadres: vriendengo@gmail.com.

Met vriendelijke groet, Jean Van Haudenhuyse 

                                            Namens “De Vrienden van het GO!” 
                           Brugge-Oostkust - Roeselare - Oostende - Westhoek - Dender - Waasland

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Hoe meer cultuur men heeft, hoe meer mens men is...

(Raymond Maeckelberghe) 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Met dank aan de sponsers...